Skaaret as

 • Hovedsiden
 • Kontaktliste
 • Produkter
 • Anleggstyper
 • Referanser
 • Dokumentasjon
 • Her er vi
 • Lokaler
 • HMS/kvalitetssikring
 • Firma
 • Anlegg
 • Norsk Tavleforening
 • Samarbeidspartnere


Anleggstyper


Om anleggstyper
Skaaret leverer fordelinger/hovedtavler til en rekke forskjellige formål.
Hovedtyngden av leveransene er nå til offentlige bygg og næringsvirksomhet.

Kraftstasjoner
De senere årene har vi hatt gode erfaringer med leveranser av lavspenttavler og relètavler til kraftstasjoner.

Offentlige bygg
Det er ikke få tavler med Skaaret`s logo som står på sykehus, skoler og bo-/omsorgssentere rundt omkring i landet. Mye av det vi produserer går til disse formålene.

Næringsbygg
Administrasjonsbygg, forretningsbygg og leilighetskomplekser er også et viktig felt for oss. Her er spennet stort - alt fra hovedtavler opp i 4000A til fordelinger for leiligheter.

VA anlegg
Helt siden 70 tallet har vi levert tavler til kloakk- og vannrenseanlegg med tilhørende pumpestasjoner
Les mer... [ 09.07.07 13:07 ]

Industri
Skaaret har lang erfaring med industritavler og prosessanlegg.

Rehabilitering av anlegg
Utskifting av gamle tavler er et betydlig marked og krever fleksible løsinger


Elgfaret 55, 2335 STANGE
Tlf: 62 58 58 80
(send e-post)

Org. nr. 982 798 485
Strømskinner fra EAE

Skaaret har kunnskapen og erfaringen som skal til for å levere strømskinner til ditt neste prosjekt.
Etter nøyaktig oppmåling på anlegg bestiller vi nødvendige deler og kommer tilbake for montering.
Ta kontakt med oss i dag for tilbud!

Skaaret.as er levert av Kroglund Media © 2007