Om dokumentasjon
Skaaret har hele tiden lagt vekt på god dokumentasjon og på 80 tallet valgte vi AutoCad som tegneverktøy. Standarddokumentasjon er følgende:
Les mer... [ 09.07.07 14:37 ]

Tegneverktøy
Skaaret bruker AutoCad og elektropakken ElproCad

Spesifikasjon med Kalkwin
Skaaret har brukt et databaseprogram som heter Kalkwin i mange år. Programmet er et meget godt hjelpemiddel for Skaaret også på tilbudssiden
Les mer... [ 09.07.07 14:49 ]

Febdoc
Skaaret bruker febdoc til beregning og dokumentasjon av anlegg, ofte er dette et samarbeid mellom oss og installatør.
Les mer... [ 09.07.07 14:45 ]