Montører

Marek Adam Schrypzak (Service)


Daglig leder

Ronny Gleditsch
Tlf: 474 56126 (e-post)

Administrasjon/sentralbord

Turid Surén Aaberg
Tlf: 625 85880 (e-post)

Salg

Ole Flensborg
Tlf: 911 75234 (e-post)


Stian Eriksfallet
Tlf: 476 50428 (e-post)

Prosjektledere

Håkon ThorleifsenTlf: 413 16592 (e-post)

Einar Flenvold
Tlf: 468 55908 (e-post)


Odd Saugerud
Tlf: 913 97279 (e-post)


Lim Huynh
Tlf: 468 55049 (e-post)


Birger Lindstad
Tlf: 975 55884 (e-post)


Eyvind E. Bjørsland
Tlf: 900 17617 (e-post)


Mads Øverstad
Tlf: 975 55885 (e-post)


Verkstedformenn

Rune Solberg
Tlf: 909 75924 (e-post)


Kristian Nygård
Tlf: 459 06938 (e-post)


Lager

Kari Mette Finstun
Tlf: 468 55049 (e-post)

Kent Wilgraff