Skaaret as

 • Hovedsiden
 • Kontaktliste
 • Produkter
 • Anleggstyper
 • Referanser
 • Dokumentasjon
 • Her er vi
 • Lokaler
 • HMS/kvalitetssikring
 • Firma
 • Anlegg
 • Norsk Tavleforening
 • Samarbeidspartnere


VA anlegg

av Hans Kroglund [10.07.07 13:00]
Utskriftsvennlig side

Behovet for vatning til jordbruk har alltid vært stort. På 70 tallet var tiden inne for nye løsninger. Vår største innsjø Mjøsa var sterkt forurenset og "Mjøsaksjonen" startet for å berge innsjøen. Skaaret fikk være med på denne utviklingen og fikk her virkelig prøvd seg.Vatingsanlegg
En meget krevende oppgave å få vatningsanleggene automatiske da automatikken ble regulert etter trykkforandringer. Bonden skulle bare sette på sprederene og pumpene skulle regulere seg selv. Dette var lenge før muligheten for trådløs komunikasjon var tilstede.

Her ser vi Hoff vatningsanlegg på Toten, Norges største anlegg da det var nytt på 80 tallet

Rensaanlegg
Skaaret har levert anlegg med opptil 700 I/O med skjermstyringer, kommunikasjon med pumpestasjoner med sanntidslogging. En meget krevende oppgave og datasystemene var vel ikke gode nok for disse oppgavene.
Skaaret leverte mye til HIAS da de på 80 tallet startet sine første oppgraderinger til PLS styringer.

Her ser vi Nes Renseanlegg i Ringsaker Kommune med et stort blindskjema og en PLS på høyre side.

<<TilbakeElgfaret 55, 2335 STANGE
Tlf: 62 58 58 80
(send e-post)

Org. nr. 982 798 485Skaaret.as er levert av Kroglund Media © 2007